Poczta twitter

Dodaj do ulubionych

Rekrutacja 2016/2017 (klik)

01 09

Zestaw programów profilaktycznych, terapeutycznych i wspomagających realizację podstawy programowej  opracowany przez nauczycielki przedszkola i wdrożony do realizacji w roku szkolnym 2015/2016:

 • indywidualne programy terapeutyczne opracowane przez zespół do spraw pomocy psychologiczno – pedagogicznej (mgr Elżbieta Olejarczyk –  programów, mgr Gabriela Skrzyniarz –  programów)
 • program pracy w grupach integracyjnych opracowany przez mgr Elżbietę Olejarczyk, mgr Barbarę Kowal, mgr Magdalenę Wodziczko,
 • program pracy z dzieckiem leworęcznym opracowany przez mgr Barbarę Kowal
 • program adaptacji wstępnej dzieci opracowany przez mgr Aldonę Poszelużną,
 • program wspierania uzdolnień opracowany przez mgr Aldonę Poszelużną,
 • program „Profilaktyka prozdrowotna, stymulowana aktywnością ruchową, przygotowującą do nauki pisania opracowany przez  Dorotę Wojtkiewicz,
 • program logopedyczny dla dzieci przedszkolnych opracowany przez logopedę mgr Magdalenę Wodziczko
 • rozwijanie sprawności językowej dzieci młodszych w przedszkolu „Bawiąc się mówimy” opracowany przez logopedę mgr Ewę Urban
 • program edukacji teatralnej „W baśniowej krainie teatru” opracowany przez mgr Jolantę Dadyńską i mgr Ewę Urban,
 • program wychowawczo – terapeutyczny „W magicznym świecie baśni” opracowany przez mgr Barbarę Kowal
 • program terapii dziecka z zespołem Downa opracowany przez mgr Magdalenę Wodziczko i Elżbietę Olejarczyk
 • program zajęć arteterapeutycznych dla dzieci w wieku przedszkolnym „Maluję, gram, komponuję, czyli tworzę” opracowany przez mgr Gabrielę Skrzyniarz,
 • program edukacji ekologicznej dla dzieci 5-6 letnich opracowany przez mgr Adrianę Szynal – Zięba,
 • program przedszkolnej edukacji antytytoniowej „Czyste powietrze wokół nas” – Państwowa Inspekcja Sanitarna

Zestaw obowiązujących programów wychowania przedszkolnego:

 • Nasze przedszkole, Małgorzata Kwaśniewska, Wiesława Żaba – Żabińska, MAC Edukacja – realizowany w grupie I, II, III, IV, V, VI