Poczta twitter

Dodaj do ulubionych

Rekrutacja 2016/2017 (klik)

01 03

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego

oraz postępowania uzupełniającego

na rok szkolny 2016/2017

do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miejską Lubin:

 

  1. Złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego – 1 – 7.03.2016
  2. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym – 15 – 31.03.2016
  3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym – do 6.04.2016
  4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych –  15.04.2016
  5. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia – 15 – 20.04.2016
  6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych –  22.04.2016