Poczta twitter

Dodaj do ulubionych

Rekrutacja 2016/2017 (klik)

02 09

Pani mgr Jolanta Tylkowska – nauczyciel dyplomowany, menedżer oświaty, oligofrenopedagog, terapeuta z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i ucznia z autyzmem. Posiada 30 letni staż pracy, w tym 20 lat jako dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 9 z oddziałami integracyjnymi.

W 1998 roku zainicjowała i doprowadziła do utworzenia przedszkola integracyjnego.

Stosując różnorodne metody i formy pracy z dziećmi, przyczynia się do stworzenia wizji przedszkola nowoczesnego i przyjaznego, w którym z powodzeniem rozwija się aktywność własną dzieci, różnorakie inteligencje, talent, wyobraźnię na miarę potencjału rozwojowego każdego dziecka.