Poczta twitter

Dodaj do ulubionych

Rekrutacja 2016/2017 (klik)

10 03

 

  1. Zapewniamy dzieciom opiekę, zaspakajamy potrzeby, czuwamy nad bezpieczeństwem psychicznym i fizycznym.
  2. Zatrudniamy wyspecjalizowaną kadrę, sukcesywnie podnoszącą swoje kwalifikacje.
  3. Organizujemy grupy wsparcia dla rodziców dzieci  niepełnosprawnych.
  4. Proponujemy różnorodne oferty edukacyjne, rozwijające aktywność twórczą dzieci.
  5. Wspieramy działania wychowawcze i edukacyjne rodziców.
  6. Tworzymy warunki do indywidualnego rozwoju każdego dziecka, zgodnie z jego możliwościami.
  7. Respektujemy prawa dziecka oraz promujemy ideę integracji wszystkich dzieci.