Poczta twitter

Dodaj do ulubionych

Rekrutacja 2016/2017 (klik)

10 03

 

  1. Przedszkole jest placówką integracyjną, otwartą dla wszystkich dzieci, preferującą działania prozdrowotne i proekologiczne.
  2. Zaangażowani w życie przedszkola rodzice, wspierają działania innowacyjne kadry pedagogicznej.
  3. Wykwalifikowana, kompetentna i odpowiedzialna kadra pedagogiczna tworzy programy edukacyjne i wychowawcze. Stosuje nowoczesne metody wychowania i nauczania, oraz czuwa nad wszechstronnym rozwojem dzieci.
  4. Dzieci, korzystające z bogatej oferty edukacyjnej, rozwijają swoje zainteresowania i zdolności, działając metodami aktywnymi.
  5. Perspektywiczny plan rozwoju przedszkola ukierunkowany jest na dziecko, jego potrzeby, i umożliwia mu wszechstronny rozwój osobowości.
  6. Przedszkole umożliwia nauczanie i wychowanie dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych, zapewniając im pomoc specjalistów.